L – Holanďany

L – Otevřené mistrovství České republiky v bughouse (mezinárodní forma holanďanů)

20. 7. 2024

Tyto propozice byly schváleny STK ŠSČR jako součást rozpisu ve smyslu Soutěžního řádu ŠSČR.

Právo účasti: dvojice hráčů bez omezení věku a výkonnosti

Mistrem ČR se stane dvojice nejlépe umístěných hráčů s platnou registrací v ŠSČR pod federací CZE

Turnaj bude započten na BELO (kategorie T1)

Pravidla hry: Proti sobě hrají dvě dvojice na dvou šachovnicích se dvěma hodinami. Dva spoluhráči vždy sedí vedle sebe a hrají opačnými barvami. Když jeden z nich sebere kámen, dá ho svému spoluhráči. Je-li hráč na tahu, může buď táhnout kamenem na šachovnici nebo nasadit z ruky kámen na volné pole. Tým prohrává když dostane mat nebo překročí čas. Nehraje se "dotknuto-táhnuto", ale dle principu "tiknuto-táhnuto" ("clock-move"), což znamená, že tah je považován za ukončený až poté co hráč pustí soupeři čas. Pěšec, který dojde na poslední řadu získává dočasně, dokud není odstraněn ze šachovnice, schopnost pohybovat se jako dáma či jezdec. Hráč musí kameny které dostal od spoluhráče umístit v okolí šachovnice tak, aby je soupeři zřetelně viděli. Mezi spoluhráči je povolena plná komunikace, mohou si tedy i navzájem radit konkrétní tahy. Podrobná pravidla zde.

Systém turnaje: podle počtu účastníků

Tempo hry: 2 x 2 min + 2 s/tah (tzv. systém Bronštejn)

Věcné ceny pro účastníky turnaje

Startovné (je uvedeno v Kč):

dvojice hráčů bez titulu GM, IM, WGM a WIM 200,-
dvojice hráčů, z nichž má jeden titul GM, IM, WGM a WIM 100,-
dvojice hráčů, z nichž mají oba titul GM, IM, WGM a WIM 0,-

Slevy: žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%, tyto slevy se nesčítají

Přihlášky na tento turnaj se dopředu neevidují a lze se na něj prezentovat až v den jeho konání.

Časový harmonogram:

pátek 19. 7. 15.00 - 20.00 setkání hráčů
sobota 20. 7. 8.00 - 8.30 registrace

  9.00 - 13.30 jednotlivá kola

  14.00 - 14.15 vyhlášení výsledků

Místo konání: prezence, vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v kongresovém centru IDEON