E - Turnaj družstev

E – ČESKÝ LEV KOLEŠOVICE OPEN, otevřené mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR – Memoriál Ing. Svatoslava Záhorovského

15.—18. 7. 2021

Tyto propozice byly schváleny STK ŠSČR jako součást rozpisu ve smyslu Soutěžního řádu ŠSČR.

Právo účasti: čtyřčlenná družstva s max. dvěma náhradníky složená z hráčů bez jakéhokoliv omezení věku nebo výkonnosti

Systém turnaje: švýcarský systém na 7 kol, družstva jsou nasazena podle průměrného ELO prvních 4 hráčů uvedených na soupisce, družstvo nese název oddílu, jehož je více než polovina hráčů členem, nebo federace, jejímiž členy jsou všichni hráči, na soupisce může být uvedeno max. 6 hráčů, kteří jsou seřazeni podle přibližné výkonnosti, není nutné registrovat cizince ani mít povolení hostování pro nemateřské hráče, při startu náhradníka se jednotlivé šachovnice posouvají, v průběhu soutěže nelze soupisky měnit ani doplňovat

Mistrem ČR se stane nejlépe umístěné družstvo reprezentující klub, který je registrován u ŠSČR a startují za něj max. dva hráči, kteří nejsou členy tohoto klubu

Kritéria pro určení pořadí:
1. počet zápasových bodů (výhra = 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů)
2. počet partiových bodů (skóre)
3. součet partiových bodů všech týmových soupeřů (Buchholz)
4. součet partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými družstvo vyhrálo plus polovina partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými remizovalo (S.B.)
5. součet partiových bodů všech týmových soupeřů kromě soupeře, který získal nejvyšší počet partiových bodů, a kromě soupeře, který získal nejnižší počet partiových bodů (střední Buchholz)

Při volném losu získá družstvo 2 zápasové body a 50% bodů do skóre. Při nenastoupení soupeře získá družstvo 2 zápasové body a 100% bodů do skóre.

Ceny u družstev, která mají stejný počet zápasových i partiových bodů, se dělí podle systému Hort (mezi takový počet družstev, kolik je vypsáno cen)

Tempo hry: 2 x 1,5 h + 30 s / tah

Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1 h

Cenový fond (finanční ceny v Kč, u cen nad 10.000 bude odečtena daň 15%): celkem 40.000

1. 12.000
2. 8.000
3. 6.000
4. 4.000
5. 3.000
6. 2.000
7. 1.000

Speciální finanční ceny:
po 1 000 Kč obdrží nejlepší družstva s průměrným ELO 1900 - 2099, 1700 - 1899 a < 1700 (průměrné ELO se vypočítá z ELO 4 nejvýše ratingovaných hráčů) a nejlepší družstvo složené pouze z žen

Souběh speciálních a ostatních cen je přípustný

Startovné (je uvedeno v Kč):

startovné za družstvo 2.000,-
družstvo, jehož soupiska obsahuje pouze ženy 1.500,-
družstvo, jehož soupiska obsahuje pouze hráče s tituly GM, IM, WGM a WIM nebo s ELO FIDE >= 2400 0,-

Poplatky za zápočet výsledků turnaje na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 250 Kč za družstvo, nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace. Za družstva složená pouze z hráčů s tituly GM, IM, WGM a WIM hradí tyto poplatky pořadatel.

Poznámka:  u hráčů, kteří nemají ELO FIDE ani národní, se používá nasazovací koeficient 1000*

Upozornění:  všichni zahraniční hráči musí mít v době podání přihlášky přidělené identifikační číslo FIDE (zkratka FIDE ID nebo FID). Pokud jej nemají, musí o něj požádat svou národní šachovou federaci. Českým hráčům zajistí  FIDE ID pořadatel.

Opožděné přihlášky: družstva přihlášená po 28. 6. 2021 platí navíc příplatek 300,- Kč

Časový harmonogram:

čtvrtek 15. 7. 11.00 - 15.30 registrace

  17.00 1. kolo
pátek 16. 7. 10.00 2. kolo

  16.00 3. kolo
sobota 17. 7. 10.00 4. kolo

  16.00 5. kolo
neděle 18. 7. 8.00 6. kolo
    14.00 7. kolo

  19.00 vyhlášení výsledků

Místo konání: prezence, slavnostní vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v kongresovém centru IDEON