Bridž

CZECH OPEN 2021 - XX. ročník mezinárodního bridžového festivalu

16.–18. 7. 2021

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. ve spolupráci s Klubem bridže Pardubice

Ředitel festivalu: Ing. Milan Franz

Celkový cenový fond 25.000 Kč, z toho 17 000 Kč finanční ceny, dále věcné ceny a poháry

Vypsané turnaje (ve všech turnajích je možná účast hráčů bez omezení věku a výkonnosti):

A – hlavní turnaj dvojic
B – turnaj týmů


17. 7. A – STAPRO OPEN, hlavní turnaj dvojic
- finanční ceny v Kč: 5 000, 3 000, 2 000, 1000
- startovné 300 Kč / hráč
- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 v následující výši:  
  žáci, studenti a senioři nad 65 let 50 %
  ostatní hráči 25%
- harmonogram:

sobota 17. 7. 08:30 – 09:30 registrace
  10:00 – 14:00 1. kolo
  15:30 – 19:15 2. kolo
  19:45 vyhlášení výsledků


16.7. a 18.7. B – P. MINISTR OPEN, turnaj týmů

- 4-6členná družstva na 9 kol
- finanční ceny 3 000, 2 000 a 1 000 Kč
- startovné 800 Kč / tým
- slevu 25% ze startovného mají týmy přihlášené do 28. 6. 2021
- harmonogram:

pátek 16. 7. 15:30 – 17:30 registrace
  18:00 – 22:30 1.-4. kolo
neděle 18. 7. 09:00 – 14.00 5.-9. kolo
  14:20 vyhlášení výsledků


Místo registrace, zajištění ubytování, sekretariát a hrací sál:
 Kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, Pardubice, spojení od nádraží ČD autobusem č. 6 nebo 8 (5. zastávka, Karla IV.)