Bridž

AVE-KONTAKT OPEN - hlavní turnaj dvojic

Podrobné výsledky turnaje naleznete zde.

Rank   Name                Sess. 1 Sess. 2  %   Club/St.

 1. 18 Pešout Jan - Plhal Petr        50.82  70.12 60.114    BKP
 2. 10 Lauer Zbyněk - Mödritzer Miloslav   51.79  65.98 58.618  BKP-NER
 3.  4 Hnátová Daniela - Scháňka Martin   55.63  61.24 58.333  BKP-VŠ
 4. 17 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar     58.79  52.81 55.912    BKP
 5.  2 Medlín Aleš - Medlín Jiří       59.18  51.04 55.256  BKP-TRI
 6. 28 Baláš Jiří - Horáček Josef      55.91  53.70 54.843  NMM-TRU
 7. 22 Hájková Soňa - Pavelka Emil      46.15  60.06 52.849    HAV
 8.  8 Kyptová Monika - Humpál Michael    51.79  53.70 52.707    CBM
 9.  6 Šlemr Jakub - Žylka Kamil       59.75  44.29 52.308  BKP-UHR
 10. 11 Erdeová Jana - Nulíček Vladimír    55.49  48.82 52.279    BKP
 11. 26 Bahníková Eva - Bahník Ondřej     55.91  45.86 51.068  BKP-CHB
 12. 19 Diblík Rudolf - Navrátil František  50.14  51.48 50.783    PAR
 13. 25 Hlaváč Jan - Lusk Jan         46.98  53.85 50.285    CHB
 14. 15 Lančová Milena - Svobodová Pavla   53.57  46.45 50.142    BKP
 15. 14 Mašek Jiří - Raboch Pavel       51.10  48.82 50.000    BKP
 16.  7 Bahník Miloš - Smaza Wiesław     53.43  46.21 49.957  PAR-POL
 17.  5 Vozábal David - Zadražil Michal    47.12  51.92 49.430    BKP
 18. 27 Tichá Kateřina - Laštovička Zdeněk  50.55  46.15 48.433  HAV-BKP
 19. 21 Hruška František - Winter Josef    42.99  52.22 47.436  PAR-BRN
 20. 23 Böhmová Jiřina - Kupková Lucie    50.27  44.08 47.293  TRI-BKP
 21. 16 Klímová Hana - Suchá Eva       52.20  40.83 46.724  VŠ-TRI
 22. 12 Volhejn Petr - Volhejn Vít      51.92  39.94 46.154    VŠ
 23.  3 Bahník Petr - Skwark Jerzy      32.55  60.06 45.798  BKP-POL
 24.  1 Molák Jiří - Šklíba Milan       40.16  49.56 44.687  BKP-PAR
 25. 24 Bambas Jiří - Vidímský Karel     44.64  44.67 44.658    BKP
 26. 13 Volhejnová Marie - Škalda Jan     42.58  41.12 41.880    NMM
 27.  9 Hrdlička Vladimír - Novotný Alois   46.43  36.54 41.667    BKS
 28. 20 Picmausová Olga - Dobiáš Josef    41.07  37.72 39.459  TRU-PAR

YETTI SPORT OPEN - 1. vedlejší turnaj dvojic

Podrobné výsledky turnaje naleznete zde.

Rank   Name                  MP  %   	Club/St.

 1.  5 Hruška František - Martynek Jan    64.0 66.667    PAR
 2.  7 Berglová - Henzlová Irena       50.0 52.083    PAR
 3.  2 Hrdlička Vladimír - Novotný Alois   47.0 48.958    BKS
    3 Diblík Rudolf - Navrátil František  47.0 48.958    PAR
    4 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar     47.0 48.958    BKP
 6.  6 Bahník Miloš - Kraus Jiří       43.0 44.792    PAR
 7.  1 Krausová Anna - Dobiáš Josef     38.0 39.583    PAR
P.MINISTER OPEN - 2. vedlejší turnaj dvojic

Podrobné výsledky turnaje naleznete zde.

Rank 	Pair 	 Players 			   MP Total Score %
1 	8 	 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar		175	64.81
2 	1 	 Humpál Michael - Kyptová Monika	155	57.41
3 	12 	 Henzl Josef - Bahník Miloš		147	54.44
4-5 	6 	 Šklíba Milan - Molák Jiří		146	54.07
4-5 	11 	 Diblík Rudolf - Navrátil František	146	54.07
6 	10 	 Dobiáš Josef - Krausová Anna		137	50.74
7 	4 	 Berglová - Henzlová Irena		132	48.89
8-9 	3 	 Hruška František - Meduna Jan		122	45.19
8-9 	7 	 Pěkný Pavel - Smaza Wiesław		122	45.19
10 	5 	 Böhmová Jiřina - Kupková Lucie		118	43.70
11 	2 	 Hrdlička Vladimír - Novotný Alois	116	42.96
12 	9 	 Horáček Josef - Vágner Jiří		102	37.78

STAPRO OPEN - Teams
Podrobné výsledky turnaje naleznete zde.
Rank Name           VP  IMP Matches Average  +- VP  +-IMP

 1. ACOL          73.98  112    5  14.80  0.00    0
 2. P.S.          71.89  135    5  14.38  0.00    0
 3. ERMA          63.05   54    5  12.61  0.00    0
 4. Hubatým        39.34  -53    5  7.87  0.00    0
 5. Pernštejn       37.01  -102    5  7.40  0.00    0
 6. Jarov         14.73  -146    5  2.95  0.00    0

Rank                        Players                                                              MP 1st round    % 1st round       MP 2nd round  % 2nd round      MP sum       % sum

1             18             Pešout Jan -  Plhal Petr                               370                         50.82     474         70.12     844         60.11

2             10             Lauer Zbyněk -  Mödritzer Miloslav      377                         51.79     446         65.98     823         58.62

3             4               Hnátová Daniela -  Scháňka Martin       405                         55.63     414         61.24     819         58.33

4             17             Kopřiva Jiří -  Svoboda Otakar                  428                         58.79     357         52.81     785         55.91

5             2               Medlín Jiří -  Medlín Aleš                           430.8                     59.18     345         51.04     775.8     55.26

6             28             Horáček Josef -  Baláš Jiří                           407                         55.91     363         53.70     770         54.84

7             22             Hájková Soňa -  Pavelka Emil                    336                         46.15     406         60.06     742         52.85

8             8               Humpál Michael -  Kyptová Monika      377                         51.79     363         53.70     740         52.71

9             6               Šlemr Jakub -  Žylka Kamil                         435                         59.75     299.4     44.29     734.4     52.31

10           11             Erdeová Jana -  Nulíček Vladimír            404                         55.49     330         48.82     734         52.28

11           26             Bahníková Eva -  Bahník Ondřej              407                         55.91     310         45.86     717         51.07

12           19             Diblík Rudolf -  Navrátil František           365                         50.14     348         51.48     713         50.78

13           25             Lusk Jan -  Hlaváč Jan                                  342                         46.98     364         53.85     706         50.28

14           15             Lančová Milena -  Svobodová Pavla      390                         53.57     314         46.45     704         50.14

15           14             Mašek Jiří -  Raboch Pavel                         372                         51.10     330         48.82     702         50.00

16           7               Smaza Wiesław -  Bahník Miloš               389                         53.43     312.4     46.21     701.4     49.96

17           5               Vozábal David -  Zadražil Michal              343                         47.12     351         51.92     694         49.43

18           27             Laštovička Zdeněk -  Tichá Kateřina      368                         50.55     312         46.15     680         48.43

19           21             Hruška František -  Winter Josef            313                         42.99     353         52.22     666         47.44

20           23             Böhmová Jiřina -  Kupková Lucie            366                         50.27     298         44.08     664         47.29

21           16             Suchá Eva -  Klímová Hana                         380                         52.20     276         40.83     656         46.72

22           12             Volhejn Vít -  Volhejn Petr                        378                         51.92     270         39.94     648         46.15

23           3               Bahník Petr -  Skwark Jerzy                       237                         32.55     406         60.06     643         45.80

24           1               Šklíba Milan -  Molák Jiří                             292.4                     40.16     335         49.56     627.4     44.69

25           24             Vidímský Karel -  Bambas Jiří                    325                         44.64     302         44.67     627         44.66

26           13             Škalda Jan -  Volhejnová Marie                               310                         42.58     278         41.12     588         41.88

27           9               Hrdlička Vladimír -  Novotný Alois          338                         46.43     247         36.54     585         41.67

28           20             Dobiáš Josef -  Picmausová Olga            299                         41.07     255         37.72     554         39.46