C - Ratingový open

C - otevřený ratingový turnaj se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR

20.7.-28.7. 2019

Právo účasti:
- hráči s ELO FIDE < 2100
- hráči bez ELO FIDE

Systém turnaje: švýcarský systém na 9 kol

Kritéria pro určení pořadí:
1. počet bodů
2. Buchholz Cut 1 (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem)
3. Buchholz
4. Sonnenborn-Berger
5. vícekrát černé
finanční ceny se dělí podle systému Hort (mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen)

Tempo hry: 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s / tah

Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1 h

Cenový fond (finanční ceny v Kč): celkem 30.000

1. 8.000
2. 6.000
3. 4.000
4. 3.000
5. 2.000
6. 1.300
7. 1.000
8. 800
9. 600
10.-12. 500

Speciální finanční ceny:
nejlepší 3 hráči s ELO FIDE < 1700 (nebo bez ELO FIDE) 800, 600, 400

Speciální věcné ceny:
nejlepší 3 ženy, nejlepší 3 senioři (narození v roce 1959 a starší) a nejlepší 3 junioři (narození v roce 2005 a mladší)
Souběh speciálních a ostatních cen je přípustný

Upozornění: ceny se předávají pouze při slavnostním vyhlášení výsledků

Startovné (je uvedeno v Kč):

  Hráči registrovaní u ŠSČR a hráči
ubytovaní prostřednictvím pořadatele
Ostatní hráči
ELO FIDE 1500 - 2099 1.000,- 1.500,-
ELO FIDE < 1500 a bez ELO FIDE 1.200,- 1.700,-

Slevy: žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%, tyto slevy se nesčítají a nevztahují se na příplatek za opožděnou přihlášku

Poplatky za zápočet výsledků turnaje na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 55 Kč za hráče, nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace.

Poznámka:  u hráčů, kteří nemají ELO FIDE ani národní, se používá nasazovací koeficient 1000*

Upozornění:  všichni zahraniční hráči musí mít v době podání přihlášky přidělené identifikační číslo FIDE (zkratka FIDE ID nebo FID). Pokud jej nemají, musí o něj požádat svou národní šachovou federaci. Českým hráčům zajistí  FIDE ID  pořadatel.

Opožděné přihlášky: hráči přihlášení po 15.6. 2019 platí navíc příplatek 200,- Kč

Časový harmonogram:

čtvrtek 18.7. 10.00 - 21.00 prezence
pátek 19.7. 08.30 - 21.00 prezence
sobota 20.7. 09.00 - 12.00 prezence
sobota 20.7. 15.00 1. kolo
neděle 21.7. 15.00 2. kolo
pondělí 22.7. 08.00 3. kolo
pondělí 22.7. 15.00 4. kolo
úterý 23.7. 15.00 5. kolo
středa 24.7. 15.00 6. kolo
čtvrtek 25.7. 15.00 7. kolo
pátek 26.7. 15.00 8. kolo
sobota 27.7. 15.00 9. kolo
neděle 28.7. 10.00 - 11.30 slavnostní vyhlášení výsledků

Místo konání: prezence a slavnostní vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v ČSOB pojišťovna areně