A - Velmistrovský open

A - otevřený velmistrovský turnaj se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR

19.7.-28.7. 2019

Právo účasti: hráči s ELO FIDE >= 2100

Systém turnaje: švýcarský systém na 9 kol

Kritéria pro určení pořadí:
1. počet bodů
2. Buchholz Cut 1 (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem)
3. Buchholz
4. Sonnenborn-Berger
5. vícekrát černé
ceny se dělí podle systému Hort (mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen)

Tempo hry: 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s / tah

Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1 h

Cenový fond (finanční ceny v Kč, u cen nad 10.000 bude odečtena daň 15%): celkem 300.000

1. 100.000
2. 60.000
3. 35.000
4. 20.000
5. 15.000
6. 10.000
7. 8.000
8. 6.000
9. 4.000
10. 2.000

Speciální finanční ceny:
nejlepší 3 ženy 3.000, 2.000, 1.000
nejlepší 3 senioři (narození v roce 1959 a starší) 3.000, 2.000, 1.000
nejlepší 3 junioři (narození v roce 2003 a mladší) 3.000, 2.000, 1.000
nejlepší 3 hráči s ELO 2200 - 2299 3.000, 2.000, 1.000
nejlepší 3 hráči s ELO < 2200 2.000, 1.200, 800
nejlepších 3 hráči z ČR 5.000, 3.000, 2.000
nejlepší hráčka z ČR 1.000
nejlepší junior z ČR (narozený v roce 2001 a mladší) 1.000
Souběh speciálních a ostatních cen je přípustný

Upozornění: ceny se předávají pouze při slavnostním vyhlášení výsledků

Startovné (je uvedeno v Kč):

  Hráči registrovaní u ŠSČR a hráči
ubytovaní prostřednictvím pořadatele
Ostatní hráči
IM s ELO FIDE >= 2450, GM podmínky dohodou podmínky dohodou
IM, WIM, WGM 0,- 0,-
ELO FIDE >= 2400  1.000,- 1.500,-
ELO FIDE 2300 - 2399 1.500,- 2.000,-
ELO FIDE 2200 - 2299 1.800,- 2.300,-
ELO FIDE 2100 - 2199 2.200,- 2.700,-
ELO FIDE 1900 - 2099 *3.000,- *3.500,-

Výjimky: pořadatel si vyhrazuje právo přijmout hráče, který nemá požadované ELO (startovné je označené *)

Slevy: žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%, tyto slevy se nesčítají a nevztahují se na příplatek za opožděnou přihlášku

Poplatky za zápočet výsledků turnaje na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 55 Kč za hráče, nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace. Za hráče s titulem GM, IM, WGM a WIM hradí tyto poplatky pořadatel.

Opožděné přihlášky: hráči přihlášení po 15.6. 2019 platí navíc příplatek 300,- Kč

Časový harmonogram:

čtvrtek 18.7. 10.00 - 21.00 prezence
pátek 19.7. 08.30 - 12.00 prezence
pátek 19.7. 15.00 1. kolo
sobota 20.7. 15.00 2. kolo
neděle 21.7. 15.00 3. kolo
pondělí 22.7. 15.00 4. kolo
úterý 23.7. 15.00 5. kolo
středa 24.7. 15.00 6. kolo
čtvrtek 25.7. 15.00 7. kolo
pátek 26.7. 15.00 8. kolo
sobota 27.7 15.00 9. kolo
neděle 28.7 10.00 - 11.30 slavnostní vyhlášení výsledků

Místo konání: prezence, slavnostní vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v ČSOB pojišťovna areně