Sudoku a řešení logických úloh

CZECH OPEN 2024 - VII. ročník soutěže v sudoku a řešení logických úloh

13. 7. 2024

Pořadatel: AVE CHESS z.s.

Ředitel soutěže: Karel Štěrba

 

Časový harmonogram:

10:00-10:25 Registrace
10:30-12:30 Turnaj v logických úlohách ve dvou kategoriích A/B
13:30-15:30 Turnaj v sudoku ve dvou kategoriích A/B
16:30-16:45 Vyhlášení výsledků

Startovné:

Kategorie A (dohromady sudoku + logika)       150 Kč

 - členové HALAS mají slevu 50 Kč

 - platí i pro kombinaci dvou kategorií (např. sudoku A + logika B)

Kategorie B (jednotlivě sudoku / logika)           50 Kč

Pozdní přihlášky: hráči přihlášení po 30. 6. 2024 platí navíc příplatek 50 Kč za každou odehranou soutěž.

Věcné ceny ve všech čtyřech turnajích.  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Zúčastnit se může kdokoliv bez omezení věku a výkonnosti (kategorie A obsahuje těžší a více netradiční úlohy vhodnější pro zkušené hráče, kategorie B obsahuje úlohy vhodnější pro nováčky).
- Jsou vypsány dvě samostatné soutěže, soutěž v řešení sudoku a soutěž v řešení logických úloh.
- Sudoku je logická úloha, jejíž principem je umístit čísla do zadané tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani ohraničené oblasti. Kromě této jednoduché klasické verze se na soutěžní úrovni objevují nejrůznější varianty sudoku, ve kterých čísla v obrazci musí splňovat další zadané podmínky (součty, parita, regiony navíc, větší/menší apod.).
- Většina logických úloh pochází z Japonska. Mezi základní typy patří umisťování čísel (kakuro, sudoku), umisťování objektů (lodě, hvězdy), zabarvování políček (tapa, nurikabe), dělení obrazce na regiony (shikaku, fillomino), zakreslování smyčky/cesty (masyu, slitherlink).   
- Pro řešení logických úloh není nutná znalost žádného jazyka.
- Soutěžící dostane sadu úloh, na jejíž vyřešení má stanovený čas.
- Za každou správně vyřešenou úlohu získá stanovený počet bodů, který se liší podle obtížnosti dané úlohy.
- Pokud vyřeší všechny úlohy před časovým limitem, získá soutěžící časový bonus za každou ušetřenou minutu.
- Pořadí se určuje podle součtu bodů získaných během dvou soutěžních kol. 

 

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA

Průběh soutěže

Organizátor v předstihu oznámí časový harmonogram soutěže a její specifika.

Hráči se dostaví včas na místo konání soutěže, zaregistrují se u organizátora a zaujmou hrací místo. Hrací místo je samostatné, případně jsou hráči odděleni od ostatních přepážkou.

Organizátor zahajuje soutěž, seznamuje účastníky s pravidly turnaje, systémem bodování a osobou pověřenou jako rozhodčí turnaje.

Organizátor vždy oznámí čas pro nastávající soutěžní kolo a bonusy za odevzdání před koncem časového limitu. Organizátor zajistí rozdání soutěžních archů tak, že úlohy nejsou viditelné před zahájením kola.

Během každého z kol nesmí soutěžící svých chováním vyrušovat druhé. Použití jakýchkoli elektronických zařízení je přísně zakázáno.

V průběhu soutěžních kol měří organizátor čas, upozorňuje na jeho zbývající část a oznamuje ukončení kola. V tom okamžiku již nesmí závodníci pod trestem diskvalifikace pokračovat v řešení.

Pokud hráč zjistí během řešení, že není možné splnit podmínky zadání, a zřetelně to k úloze napíše, pak mu mohou být přiznány body vypsané za její správné řešení. Pokud má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv jedno takové řešení.

 

Kontrola řešení a protesty

Po vyhodnocení každého kola rozdá organizátor opravená a obodovaná zadání závodníkům. Ti mají čas ke kontrole správnosti a případnému podání protestu, pokud se domnívají, že vyhodnocení nebylo provedeno správně. Všechny námitky vůči organizátorům ze strany hráčů končí 10 minut po rozdání opraveného zadání z posledního kola.

Pokud soutěžící není uspokojen výrokem organizátorů ohledně jeho námitky, je spor předložen rozhodčímu, který na místě rozhodne. Může tak učinit sám nebo s přispěním komise, kterou sám vybere z přítomných zkušených hráčů.

V případě, že hráč není spokojen s vyřešením rozhodčím, může se s protestem odvolat k výboru spolku HALAS, který v této věci musí do 10 dnů rozhodnout a následně seznámit hráče a organizátora s jeho rozhodnutím. Pokud dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách spolku HALAS.

 

Bodování soutěže a určení pořadí

Organizátor je povinen vyznačit na titulním listu jednotlivého kola turnaje přehled úloh a jejich bodovou hodnotu. Zároveň je tato hodnota vyznačena přímo u každé úlohy.

Pořadí na turnaji je určeno počtem bodů získaných za správně vyřešené úlohy ve všech kolech s přičtením bonusových bodů za ušetřený čas v případě odevzdání kompletního správného řešení.

Výsledky turnaje jsou vyhodnoceny zvlášť pro kategorii A a kategorii B. Kategorie A je mířena na zkušenější luštitele, zatímco kategorie B je určena pro méně zkušené luštitele a nováčky.

 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 30. 6. 2023 on-line na http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/ nebo zašlete prostřednictvím e-mailu

na ave-kontakt@outlook.cz. Do přihlášky uveďte také variantu soutěže, například „sudoku A + logika B“.

 

Místo konání: Kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 02, Pardubice