Year 2005

Press News 2005

31.07.2005 CZECH OPEN 2005 - Final Press News (46 kB)
26.07.2005 CZECH OPEN 2005 - Press News - 26. 7. 2005 (19 kB)
25.07.2005 Interview with Jiří Štoček (10 kB)
19.07.2005 Interview with David Navara (10 kB)
19.07.2005 CZECH OPEN 2005 - Press News - 19. 7. 2005 (24 kB)
15.07.2005 Interview with Yaichio Ono and Miyata Toshio (5 kB)
14.07.2005 CZECH OPEN 2005 - Press News - 14. 7. 2005 (10 kB)