TOP klub

1. Členem TOP KLUBU CZECH OPEN se stává každý, kdo se zúčastní alespoň třiceti (TOP klub "30"), pětadvaceti (TOP klub "25"), dvaceti (TOP klub "20"), patnácti (TOP klub "15"), deseti (TOP klub "10"), resp. pěti (TOP klub "5") ročníků šachového festivalu CZECH OPEN. Práv člena klubu může využívat již při svém dvacátém, patnáctém, resp. desátém, resp. pátém startu.

2. Účastí se pro tento účel míní start v některém z hlavních devítikolových turnajů jednotlivců hraných tempem minimálně 2 hodiny na partii a hráče.

3. Z členství v TOP KLUBU CZECH OPEN nevyplývají členům žádné povinnosti ani závazky.

4. Práva členů TOP KLUBU CZECH OPEN se mohou v každém ročníku lišit a budou jim proto vždy s předstihem oznámena.

5. V průběhu letošního festivalu mají členové TOP KLUBU CZECH OPEN tato práva a výhody (v případě, že se zúčastní jednoho z turnajů A,B,C,30+):

Výhody členů TOP klubu CZECH OPEN: TOP klub "30" TOP klub "25" TOP klub "20" TOP klub "15" TOP klub "10" TOP klub "5"
sleva z odpovídajícího startovného na festivalových turnajích A,B,C,30+ 30% 25% 20% 15% 10% 5%