On-line přihláška pro hráče - šachy

TIP: pokud se přihlašujete do více turnajů, stiskněte ve formuláři tlačítko "+ Přidat účast".

Přihlášku prosím zašlete do 30. 6. 2023.

Poznámka: u turnajů F, I, L, M, N, O, Q, R a S se přihlášky neevidují a lze se na ně prezentovat až v den konání turnaje.