G – Rapid šach

G – Otevřené mistrovství ČR v rapid šachu se zápočtem na ACP TOUR, rapid ELO FIDE a rapid LOK ČR

20.–21. 7. 2022

Tyto propozice byly schváleny STK ŠSČR jako součást rozpisu ve smyslu Soutěžního řádu ŠSČR.

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti

Systém turnaje: švýcarský systém na 9 kol

Mistrem ČR se stane nejlépe umístěný hráč s platnou registrací v ŠSČR pod federací CZE

Kritéria pro určení pořadí:
1. počet bodů
2. Buchholz Cut 1 (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem)
3. Buchholz
4. Sonnenborn-Berger
5. vícekrát černé
ceny se dělí podle systému Hort (ceny se dělí mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen)

Tempo hry: 2x 20 min + 10 s / tah

Cenový fond (finanční ceny v Kč): celkem 60.000

1. 10.000
2. 6.000
3. 5.000
4. 4.000
5. 3.000
6. 2.000
7. 1.000
8. 1.000

Speciální finanční ceny:

nejlepší 3 hráči s ELO < 2200, < 1800 a < 1400 obdrží po 1.000 Kč
nejlepších 5 hráčů z ČR obdrží 10.000, 6.000, 4.000, 3.000 a 2.000 Kč

Startovné (je uvedeno v Kč):

startovné za hráče 350,-
GM, IM, WGM, WIM a přeborníci KŠS ČR 0,-

Slevy: žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%, tyto slevy se nesčítají a nevztahují se na příplatek za opožděnou přihlášku

Poplatky za zápočet výsledků turnaje na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 10 Kč za hráče, nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace. Za hráče s titulem GM, IM, WGM a WIM a krajské přeborníky hradí tyto poplatky pořadatel.

Opožděné přihlášky: hráči přihlášení po 30. 6. 2022 platí navíc příplatek 50,- Kč

Časový harmonogram:

středa 20. 7. 14.00 - 17.00 registrace

  18.00 - 21.30 1.-3. kolo
čtvrtek 21. 7. 9.00 - 12.30 4.-6. kolo

  13.30 - 17.00 7.-9. kolo

  17.45 - 18.00 vyhlášení výsledků

Místo konání: prezence, vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v kongresovém centru IDEON