Sudoku a řešení logických úloh

CZECH OPEN 2019 - III. ročník soutěže v sudoku a řešení logických úloh

20.7. 2019

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.

Ředitel soutěže: Pavel Kadlečík, Michal Matyska 

Časový harmonogram:

sobota 20.7. 09:30 - 10:00 Registrace
  10:00 - 11:50 Turnaj v logických úlohách v kategoriích A/B – 2 kola
  12:00 - 13:50 Turnaj v sudoku v kategoriích A/B – 2 kola

14:10 - 14:30 Vyhlášení výsledků


ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

- Jsou vypsány dvě samostatné soutěže, soutěž v řešení sudoku a soutěž v řešení logických úloh, obě v kategoriích A a B.
- Zúčastnit se může kdokoliv bez omezení věku a výkonnosti (kategorie A obsahuje těžší a více netradiční úlohy vhodnější pro zkušené hráče, kategorie B obsahuje úlohy vhodnější pro nováčky).
- Logické úlohy zahrnují široké spektrum hlavolamů, mezi základní principy patří umisťování čísel (kakuro, sudoku), umisťování objektů (lodě, hvězdy), zabarvování políček (tapa, nurikabe), dělení obrazce na regiony (shikaku, fillomino), zakreslování smyčky/cesty (masyu, slitherlink) ad.  
- Sudoku je jedna z logických úloh, jejíž principem je umístit čísla do zadané tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani ohraničené oblasti. Kromě této klasické verze se na soutěžní úrovni objevují nejrůznější varianty sudoku, ve kterých čísla v obrazci musí splňovat další zadané podmínky (součty, parity, regiony navíc, větší/menší apod. či kombinace sudoku s dalšími logickými úlohami). Díky své popularitě a jednoduchých pravidlech se celosvětově vyčlenily soutěže v řešení pouze sudokových úloh.
- Pro dosažení řešení logických úloh není nutná znalost žádného jazyka (soutěžní zadání jsou připravena v českém a nglickém jazyce).
- Soutěžící dostane sadu úloh, na jejíž vyřešení má stanovený čas. 
- Za každou správně vyřešenou úlohu získá stanovený počet bodů, který se liší podle obtížnosti dané úlohy.
- Pokud vyřeší všechny úlohy před časovým limitem, získá soutěžící časový bonus za každou ušetřenou minutu.
- Pořadí soutěžících se určuje podle součtu bodů získaných během dvou soutěžních kol.
- Hráčská asociace logických her a sudoku (zkr. HALAS) pořádá každoročně soutěže v řešení sudoku a logických her, vč. Mistrovství republiky v řešení sudoku a Mistrovství republiky v řešení logických úloh.

 

 

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA

Průběh soutěže

Organizátor v předstihu oznámí časový harmonogram soutěže a její specifika.

Hráči se dostaví včas na místo konání soutěže, zaregistrují se u organizátora a zaujmou hrací místo. Hrací místo je samostatné, případně jsou hráči odděleni od ostatních přepážkou.

Organizátor zahajuje soutěž, seznamuje účastníky s pravidly turnaje, systémem bodování a osobou pověřenou jako rozhodčí turnaje.

Organizátor vždy oznámí čas pro nastávající soutěžní kolo a bonusy za odevzdání před koncem časového limitu. Organizátor zajistí rozdání soutěžních archů tak, že úlohy nejsou viditelné před zahájením kola.

Během každého z kol nesmí soutěžící svých chováním vyrušovat druhé. Použití jakýchkoli elektronických zařízení je přísně zakázáno.

V průběhu soutěžních kol měří organizátor čas, upozorňuje na jeho zbývající část a oznamuje ukončení kola. V tom okamžiku již nesmí závodníci pod trestem diskvalifikace pokračovat v řešení.

Pokud hráč zjistí během řešení, že není možné splnit podmínky zadání, a zřetelně to k úloze napíše, pak mu mohou být přiznány body vypsané za její správné řešení. Pokud má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv jedno takové řešení.

 

Kontrola řešení a protesty

Po vyhodnocení každého kola rozdá organizátor opravená a obodovaná zadání závodníkům. Ti mají čas ke kontrole správnosti a případnému podání protestu, pokud se domnívají, že vyhodnocení nebylo provedeno správně. Všechny námitky vůči organizátorům ze strany hráčů končí 10 minut po rozdání opraveného zadání z posledního kola.

Pokud soutěžící není uspokojen výrokem organizátorů ohledně jeho námitky, je spor předložen rozhodčímu, který na místě rozhodne. Může tak učinit sám nebo s přispěním komise, kterou sám vybere z přítomných zkušených hráčů.

V případě, že hráč není spokojen s vyřešením rozhodčím, může se s protestem odvolat k výboru spolku HALAS, který v této věci musí do 10 dnů rozhodnout a následně seznámit hráče a organizátora s jeho rozhodnutím. Pokud dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách spolku HALAS.

 

Bodování soutěže a určení pořadí

Organizátor je povinen vyznačit na titulním listu jednotlivého kola turnaje přehled úloh a jejich bodovou hodnotu. Zároveň je tato hodnota vyznačena přímo u každé úlohy.

Pořadí na turnaji je určeno počtem bodů získaných za správně vyřešené úlohy ve všech kolech s přičtením bonusových bodů za ušetřený čas v případě odevzdání kompletního správného řešení.

Pokud je soutěž vyhlášena pro kategorie A i B, výsledky turnaje jsou taktéž vyhodnoceny pro obě kategorie. Kategorie A je mířena na zkušenější luštitele, zatímco kategorie B je určena pro méně zkušené luštitele a nováčky.

 

Věcné ceny ve všech čtyřech turnajích.

Startovné:

neregistrovaní hráči - kategorie A 150 Kč
členové HALAS – kategorie A 100 Kč
hráči kategorie B
50 Kč / sudoku a 50 Kč / logika

Slevy ze startovného:  žáci, studenti a důchodci 50%

Přihlášky buď prostřednictvím www.sudokualogika.cz nebo na místě během soutěže.

Místo konání: 
ČSOB pojišťovna arena, Sukova třída 1735, Pardubice, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 3 nebo autobusy č. 10, 16 a 17 (4. zastávka)