Sudoku a kakuro

CZECH OPEN 2017 - XII. ročník soutěže v sudoku a kakuro 

25.-26.7. 2017

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.

Vypsané kategorie:

A – sudoku začátečnici
B – kakuro
C – sudoku pokročilí
D – řešení logických úloh 

Turnajový systém A, B:
- ředitel soutěže: Jiří Zvolánek
- účast zájemci bez omezení věku a výkonnosti
- systém stejný jako v předchozích letech
- Sudoku a Kakuro jsou logické číselné rébusy (Sudoku - umisťování čísel do zadaného obrazce; Kakuro - součtová číselná křížovka) – v obou případech se pracuje pouze s čísly 1 – 9
- pro řešení číselných rébusů není nutná znalost žádného jazyka
- každý obdrží soutěžní list se zvoleným typem číselného rébusu, který po vyřešení na místě odevzdá, soutěžit může 1x v rébusech Sudoku a 1x v rébusech Kakuro
- každý může řešit v kteroukoliv dobu uvedenou v časovém harmonogramu
- kritéria pro pořadí: kompletně správně vyplněný obrazec Sudoku či Kakura, čas

Turnajový systém C, D:
- ředitel soutěže: Jan Zvěřina
- účast zájemci bez omezení věku a výkonnosti
- Sudoku je logická úloha, jejíž principem je umístit čísla do zadané tabulky tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani ohraničené oblasti. Kromě této jednoduché klasické verze se na soutěžní úrovni objevují nejrůznější varianty sudoku, ve kterých čísla v obrazci musí splňovat další zadané podmínky (součty, parita, souslednost, větší/menší apod.)..
- Většina logických úloh pochází z Japonska. Mezi základní typy patří umisťování čísel (kakuro, sudoku), umisťování objektů (lodě, hvězdy), zabarvování políček (tapa, nurikabe), dělení obrazce na regiony (shikaku, fillomino), zakreslování smyčky (masyu, slitherlink).  
- Pro řešení logických úloh není nutná znalost žádného jazyka.
- Každý obdrží soutěžní sadu se zvoleným typem úloh (sudoku nebo logické úlohy), kterou po vyřešení na místě odevzdá, soutěžit může 1x v řešení sudoku a 1x v řešení logických úloh.
- Za každou správně vyřešenou tabulku soutěžící získá předem stanovený počet bodů.
- Soutěžící může zadání kdykoli odevzdat (i když nemá vyřešeny všechny úlohy).
- Každý může řešit v kteroukoliv dobu uvedenou v časovém harmonogramu.
- Kritéria pro pořadí: počet bodů, čas odevzdání.


Časový harmonogram:

úterý 25.7. 14:00 - 20:00 prezentace typů úloh užitých v turnajích C, D
středa 26.7. 14:00 - 20:00 turnaje A, B, C, D
pátek 28.7. 14:15 - 14:30 vyhlášení výsledků

Věcné ceny ve všech čtyřech turnajích.  

Start ve všech turnajích je zdarma. 

Přihlášky na místě během soutěže.

Místo konání: 
Tipsport arena, Sukova třída 1735, Pardubice, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 3 nebo autobusy č. 10, 16 a 17 (4. zastávka)