K - Řešitelská soutěž

K - Otevřené Mistrovství České republiky v řešení šachových skladeb

13.-14.7. 2019

Právo účasti: řešitelé bez omezení věku a výkonnosti

Systém soutěže: soutěž se uskuteční ve stylu pravidel mistrovství světa v řešení s možností získání mezinárodního řešitelského ratingu

Kritéria pro určení pořadí: za úplné řešení šachového problému bude 5 bodů (tj. celkem max. 90 bodů za 18 úloh), při rovnosti bodů rozhoduje menší spotřebovaný čas

Cenový fond celkem 6 000 Kč

1. 3.000
2. 2.000
3. 1.000

Startovné: 200,- Kč

Slevy: žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%

Start zdarma: GM, IM, WGM a WIM v praktickém šachu nebo řešení, účastníci s řešitelským ratingem > 2400

Opožděné přihlášky: hráči přihlášení po 15.6. 2019 platí navíc příplatek 50,- Kč

Časový harmonogram:

sobota 13.7. 14.00 - 15.00 prezence
sobota 13.7. 16.00 - 16.20 1. kolo - 3 dvojtažky
sobota 13.7. 16.35 - 17.35 2. kolo - 3 trojtažky
sobota 13.7. 17.50 - 19.30 3. kolo - 3 studie
neděle 14.7. 09.30 - 10.20 4. kolo - 3 pomocné maty
neděle 14.7. 10.35 - 11.55 5. kolo - 3 mnohotažky
neděle 14.7. 12.10 - 13.00 6. kolo - 3 samomaty
neděle 14.7. 14.00 - 14.30 vyhlášení výsledků

Místo konání: prezence, vyhlášení výsledků a řešení budou probíhat v ČSOB pojišťovna areně